XXVI EDICIÓ
LA BISBAL
D'EMPORDÀ
16 - 18
JULIOL 2021

Nota legal

El lloc web i el domini firadecirc.org corresponen a Fira del Circ al Carrer de La Bisbal d'Empordà, amb CIF G17757014 i domicili al C/ Pompeu Frabra, 1, de la Bisbal d’Empordà (CP 17100), adreça electrònica correu@firadecirc.org.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Fira del Circ al Carrer o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Fira del Circ al Carrer presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Fira del Circ al Carrer autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Fira del Circ al Carrer es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.firadecirc.org/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Fira del Circ al Carrer actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Fira del Circ al Carrer manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Fira del Circ al Carrer fins a la contractació expressa d’una comanda.
Fira del Circ al Carrer es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Fira del Circ al Carrer no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués cor-respondre.

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies